Tag: yusuf qaradhawi

Bahas Jurnal Teori

Zakat Minyak dan Gas Bumi di Malaysia

Judul Makalah: Menetapkan Zakat Minyak dan Gas Bumi di Malaysia: Sebuah Wawasan Baru Penulis: Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar, Haneffa Muchlis Gazali, Mohd. Nasir Samsulbahri, Nurul Izzati Abd Razak, Norhamiza Ishak. Penerbit: ISRA Jurnal Internasional Keuangan Islam, Vol. 13 No. 3, 2021. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas pembentukan zakat minyak dan gas […]

Rahmatullah R

Tokoh

Ekonomi Islam dalam Pandangan Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi

Kita mengenal Syeikh Yusuf Al - Qaradhawi umumnya sebagai seorang ahli hukum Islam, fatwa-fatwanya juga banyak jadi bahan rujukan di dunia Islam. Tapi yang namanya sebagai ahli hukum Islam tentu permasalahan ekonomi juga masuk didalamnya, oleh karenanya banyak juga kita melihat tulisan-tulisan beliau yang di jadikan rujukan, misalnya buku Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam yang diterjemahkan oleh Didin Hafidhudin, dkk.

Rahmatullah R

Quotes

Quotes Ekonomi Islam – 19

Zaman Tidak Kenal Halal dan Haram Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw: “Akan datang suatu zaman seseorang tidak memperdulikan dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau pun haram”. (HR Muslim)

Rahmatullah R