Category: Bahas Jurnal

Bahas Jurnal Teori

Zakat Minyak dan Gas Bumi di Malaysia

Judul Makalah: Menetapkan Zakat Minyak dan Gas Bumi di Malaysia: Sebuah Wawasan Baru Penulis: Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar, Haneffa Muchlis Gazali, Mohd. Nasir Samsulbahri, Nurul Izzati Abd Razak, Norhamiza Ishak. Penerbit: ISRA Jurnal Internasional Keuangan Islam, Vol. 13 No. 3, 2021. Tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas pembentukan zakat minyak dan gas […]

Rahmatullah R

Bahas Jurnal Teori

Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

EkisPedia.com – Islam sangat peduli dengan pembentukan pribadi umatnya yang sempurna, hal tersebut meliputi akidah, syariah dan akhlak. Ketiga hal tersebut menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kali ini pembahasan kita pada bagian syariah, yang mana pembahasan syariah merupakan yang sangat luas, tidak hanya tentang ibadah, namun juga tentang bermasyarakat/muamalah, seperti kata Nabi SAW bahwa […]

Rahmatullah R